Därför är plattformen framtidens affärsmodell

De senaste åren har digitala plattformar gett upphov till några av de mest omtalade och innovativa bolagen i världen. Enligt företaget Dassault Systèmes, specialiserade på lösningar för digital transformation, har den här trenden bara börjat.

De mest omvälvande innovationerna de senaste åren har inte handlat om nya produkter. Vår tids stora ”disruptors” bygger istället på plattformar som kopplar ihop konsumenter och leverantörer på nya sätt. För traditionella företag har de här plattformarna varit svåra att hantera. Därför tror Michael Egan, business transformation-konsult på Dassault Systèmes, att företagen måste skifta fokus i sitt innovationsarbete.

”Begreppet affärsmodeller och hur vi förstår dem blir mer och mer aktuellt. För fem år sedan kunde ett bilföretag arbeta med innovation med fokus på att utveckla en bil. Idag är det mer fundamentalt: vilken affärsmodell behöver vi arbeta med? Plattformen är både en del av lösningen och ett arbetssätt för att hitta lösningen”, säger han.

Enligt Michael Egan har vi bara sett början på hur plattformarna kommer att påverka våra företag. Hittills har de framförallt förändrat hur konsumenter köper varor och tjänster, men det går också att översätta till B2B-marknaden. Ett konkret exempel är Dassault Systèmes egen innovationsplattform: 3DEXPERIENCE

”Startups kan använda 3DEXPERIENCE som en marknadsplats. De kan designa sina produkter där och sedan direkt dela det med 3D-printing-tillverkare”, säger Mårten Gustafsson, försäljningschef för Dassault Systèmes i Norra Europa.

3DEXPERIENCE skapar alltså enklare sätt att matcha tillgång med efterfrågan och B2B-plattformarna förväntas växa snabbt. Det amerikanska konsultföretaget Frost & Sullivan förutspår därför att marknaden kommer att vara dubbelt så stor som marknaden för B2C 2020.

Dessa plattformar gör också mycket mer än att bara koppla ihop företag och deras underleverantörer. Styrkan i konceptet ligger i att kunna foga samman alla delar av en produkts livscykel. Slutresultatet blir att företagen kan tillverka mer attraktiva erbjudanden på ett effektivare sätt.

”Många företag behöver den här plattformen så att alla kan vara med och dela sin kunskap. Det handlar om att gå från kunskap till att skapa know-how”, säger Mårten Gustafsson.

Enligt Michael Egan är det förmågan att koppla ihop människor som gjort plattformsföretagen så framgångsrika. Det handlar alltså minst lika mycket om att anamma ett nytt tankesätt som en ny marknadsplats.

”Vi behöver sätta människor i centrum. Det är lätt att bara prata om mjukvara och it-lösningar men i slutändan handlar det om människor och hur vi kan föra företagen närmare kunderna.”

Om Dassault Systèmes

Dassault Systèmes är företaget bakom 3DEXPERIENCE-plattformen, som tillhandahåller en virtuell värld till företag och privatpersoner för att skapa hållbara innovationer.

Vår innovationsplattform möjliggör digitalisering, 3D-konstruktion, tekniktjänster, modellering, simulering, datahantering, processhantering och visualisering.